VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH VARFÖR VI SAMLAR IN DET

1. Integritetspolicyns omfattning

Nedan beskrivs hur Sisu Group, org. nr 559021-4333, med adress Industrivägen 4, 74960 Örsundsbro (”Sisu Group”, ”oss” eller ”vi”) behandlar personuppgifter.

Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

I denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Denna integritetspolicy gäller när du använder vår webbsida, app och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av Sisu Group och vid köp och leverans av varor från Sisu Group (”Tjänsten”). En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgift är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter. Behandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analys, registrering och lagring. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår integritetspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

Vänligen notera att denna integritetspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka Sisu Group är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

2. Personuppgiftskällor

Policyn gäller för personuppgifter som vi samlar in från följande källor:

a) Beställningar och förfrågningar till kundservice
Information som anges vid beställning, din kundhistorik samt e-postkommunikation med vår kundservice.

b) Jobbansökningar
Information som ges av dig i samband med jobbansökningar.

c) Webbplatser som drivs av Sisu Group
Information som samlas in på våra domäner och i våra appar, samt våra webbplatser på sociala medier tillhörande tredje parter som Facebook, Twitter och Instagram.

d) E-postkommunikation
Elektronisk kommunikation mellan dig och Sisu Group.

e) Demografiska uppgifter
Alla uppgifter som du lämnar vid registrering samlas in. Geografiska uppgifter om bostadsområde kan också samlas in.

f) Information om användning av våra webbplatser/kommunikation
När du besöker vår webbplats använder vi automatiska datainsamlingstekniker för att samla in information om dina aktiviteter. Här ingår länkar du klickar på, sidor och innehåll du tittar på och motsvarande information och statistik om ditt besök. Informationen hämtas automatiskt med hjälp av kakor (webbläsarkakor och sessionscookies) samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part. uppgifter om arbetsgivare/organisation, dess adress och din titel. Viss information inhämtas automatiskt när du använder Tjänsten, inklusive information om din användning av Tjänsten, teknisk data som IP-adress, hårdvarutyp, operativsystem och webbläsarversion, geografisk information och adressuppgifter. Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som t.ex. SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

g) Teknisk information, dator/mobiltelefon
Information om din dator eller liknande utrustning som används för att komma åt vår webbplats, t.ex. IP-adressen till din dator/enhet, operativsystem, webbläsare och version. Om du använder en smartphone eller annan mobil enhet, samlar vi också in information om telefonens unika ID, reklam-ID, geografiskt läge etc. för enheten.

3. Personuppgifter som behandlas

Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig:

a) Kontaktuppgifter i samband med beställning av varor eller supportärenden
• Namn
• Adress
• Land
• Telefonnummer
• E-postadress
• Kundnummer
• Användarnamn och lösenord

b) Ytterligare uppgifter om dig som har enskild firma eller personligt kundnummer
• Personnummer

c) Kontaktuppgifter för tillhandahållande av nyhetsbrev, kampanjer samt viktig information
• E-postadress
• Företagsnamn/Namn
• Organisationsnummer/personnummer

d) Kontaktuppgifter i samband med jobbansökningar
• Namn
• E-postadress
• Telefonnummer
• Kön
• Sökt tjänst
• Födelsedata
• Information lämnad av referenser
• Summeringar av intervjuer
• CV
• Personligt brev

e) Kontaktuppgifter i samband med att du kontaktar oss via hemsidan eller över e-mail
• Namn
• E-postadress
• Telefonnummer

f) Cookies
På sisunet.se används permanenta cookies för bästa funktionalitet. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information.

g) Loggfiler
Vi samlar in information med hjälp av loggfiler som registrerar aktiviteter på vår webbplats och samlar in statistik om dina surfvanor.

h) Webbtaggar
Webbtaggar är skript med koder kopplade till grafiska objekt på en webbplats eller i ett e-postmeddelande. Syftet med dem är att skicka tillbaka data till oss. Exempel på information som samlas in är teknisk information som IP-adresser och information om hur du svarar på en e-postkampanj (t.ex. tidpunkt för när mejlet öppnades, länken du klickade på, om du använder dator/mobiltelefon etc.) Vi använder webbtaggar på vår webbplats och i e-postkommunikation.