Översikt

Närvaro
4 städer
Ledning
4 personer
Försäljning
6 personer
Administration
10 personer
Legal & IT
3 personer

Örsundsbro

  • Huvudkontor
  • Finans & Legal
  • IT
  • Varulager

Stockholm

  • Försäljning
  • Inköp

London

  • Försäljning
  • Administration

Shenzhen

  • Inköp
  • Produktutveckling